‹ Livius Nieuwsbrief - JanuariU kent meer Hebreeuws dan u denkt! Bolleboos ›
Moord bij de vijfde rib
Gepubliceerd op 05-01-2016

De prins van Oranje werd te Delft onderaan de trap neergeschoten door Balthasar Gerards (10 juli 1584). Willem van Oranje zou de beroemde laatste woorden – “Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk” hebben uitgesproken. Echter forensisch arts Mat Weststrate stelt na onderzoek op de moord door Baltasar Gerards (1584) op Willem van Oranje: “Mijn conclusie is dan ook dat de kogel bij de vijfde rib naar binnen is gegaan, bij de achtste rib naar buiten is gegaan en dat hij de linkerzijde van de hartkamer heeft weggeslagen. Dan treedt de dood onmiddellijk in en de mogelijkheid dat hij nog iets heeft gesproken acht ik uitgesloten.” (NRC, 31 maart 2012).

Ook bij een aanslag op Johan de Witt zien we dat hier bij de vijfde rib wordt gestoken. Het is dan ook interessant dat we in de Bijbel vier verwijzingen tegenkomen van een moord op een persoon, waarbij ook dit detail wordt vermeld. De eerste moord is bij Asahel (2 Sam. 2:23) die daar door Abner wordt gestoken met een speer. Hierna sloeg Abner op de vlucht, nagezeten door Joab en Abisai en weten een tijdelijke wapenstilstand te sluiten. Maar het verhaal gaat verder want in het volgende hoofdstuk lezen we dat Joab Abner terzijde neemt, onder het mom om hem even alleen te spreken, en slaat dan toe en steekt met zijn zwaard Abner op dezelfde plaats tussen de ribben (2 Sam. 3:27) en wreekt zo de moord op zijn broer Asahel. De hele geschiedenis in dit Bijbelgedeelte bestaat uit moord, want toen Isboseth (Mefiboseth) de kreupele kleinzoon van de vroegere koning Saul het hoorde dat een van zijn beschermheren was vermoord, wist hij dat hij alleen nog van koning David bescherming kon bieden. Helaas voor hem bleek dat zijn moordenaars onder zijn eigen mannen zaten en toen hij sliep werd ook hij gestoken bij de vijfde rib (2 Sam. 4:6). De geschiedenis is nog niet voorbij, in de politiek moet je altijd goed op je tellen passen, want de zoon van een zekere Amasa was, om het netjes te stellen, een affaire aangegaan met Abigail, het nichtje van Joab, terwijl Amasa zich aansloot bij Absalom, de zoon die zijn eigen vader, koning David, wilde afzetten (2 Sam. 17:25). Deze affaire met Abigail was dus koren op de molen van Joab, de grote generaal van David, en we zien dan ook dat met een list hij Amasa neersteekt met zijn zwaard (2 Sam. 20:10). Als we de conclusie van forensisch arts Mat Weststrate mogen volgen waren ze allemaal op slag dood. Hoe spannend het ook klinkt "moord bij de vijfde rib", in moderne vertalingen zien we de "vijfde rib" veranderd in "(onder)buik". Bij mijn woordstudie kwam ik er dan ook achter dat het gebruikte woord ook voorkomt in andere verwante talen en dat uit de contexten daar blijkt dat het inderdaad om de "(onder)buik" gaat.


Tags: 2 Samuel, Bijbelstudie, Moord
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Moord

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen