Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden
Auteur: F.A. Stoett

Samenvatting

Deze zgn. ´beknopte Stoett´ werd vanaf 1928 een groot aantal malen onveranderd herdrukt. Sedertdien is er zoveel idioomkennis en taalhistorie vergaard, dat een aanzienlijke uitbreiding noodzakelijk werd. Onze meest vooraanstaande geleerde op lexicografisch gebied, de neerlandicus Dr. C. Kruyskamp, heeft al deze nieuwe materie onderzocht, geregistreerd en - voor zover passend in dit kader - ingelast. Bijna 2000 Nederlandse spreekwoorden en gezegden zijn nu toegelicht. Daardoor bevat dit boek zoals het register aangeeft, een aantal Nederlandse en buitenlandse gezegden die in de meer gedokumenteerde ´Grote Stoett´ (de oorspronkelijke uitgave in twee delen) nog niet voorkomen. Er dient opgemerkt te worden dat dit werk geen inventaris is van de Nederlandse spreekwoorden; algemeen bekende en verstaanbare gezegden werden niet opgenomen, alléén die uitdrukkingen worden behandeld, die tot commentaar aanleiding geven.

Recensie(s)

De tiende druk was een uitgebreide en herziene uitgave van dit standaardwerk dat in korter bestek dezelfde materie behandelt als het bekende 'Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden'. In de oorspronkelijke opzet van Stoett werden sindsdien twee wijzigingen aangebracht: in overeenstemming met de titel werden alleen spreekwoorden en zegswijzen behandeld, maar geen losse woorden. In de tweede plaats werden Franse, Engelse en Duitse vertalingen in beginsel alleen vermeld als het werkelijk ook zegswijzen of spreekwoorden zijn en geen omschrijvingen, die alleen ongeveer uitdrukken wat met het Nederlandse spreekwoord wordt bedoeld. Met register. Ongewijzigde bijdruk.
(Biblion recensie, Redactie..)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden
Auteur F.A. Stoett
Uitgever ThiemeMeulenhoff bv
Jaar Verschenen
Taal nl
Pagina's pp. 429
ISBN139789003902023
Onderwerp Abraham, Beer, Kolokwint, Mammon, Mantel der liefde, Mosterd, Uitdrukkingen en gezegden, Zak en as

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!